Injektionsutbildningar

Vi erbjuder flera injektionsutbildningar både Grundkurs, Avancerade samt Master kurser 

- HYACORP body contouring 

-Rumpfillers
-Fettlösare
- PRP Plasma hår + Ansikte
- Profhilo
- Tear Trough 
- Non surgical rhinoplasty ( näskorrigering med fillers) vass eller kanyl
- Tear Trough 
- Master class i läppar
- Trubbig kanyl utbildning 
- Sklerosering 
- Trådlyft
- Plasma /  Fibroblast


Alla våra injektionsutbildningar hålls av en läkare