Grundutbildningar


Grundutbildning Singels och Volym


Den ultimata yrkesutbildningen till att bli en professionell
fransstylist. En kombinerad grundutbildning i Classic 1:1 Singels och Volymfransar. Härdplastutbildning (värd 2000kr) ingår.

Startkit samt teorihäfte ingår.

Efter att du köpt utbildningen kommer du få en välkomst mejl inom 1 vecka med all info angående utbildningen samt elevrabatt som man har i vår webbshop.


Kursens upplägg: 2 + 1 + 1 + 1 + 1

Dag 1: Singels utbildning teori + praktisk övning på modell

Dag 2: Volymfransar teori + 4 olika plocktekniker + praktiskt övning på modell

Efter dag 2 är man redo att göra sin praktik hemma. Eleven får även ett trainee-intyg (giltigt i 6 månader)  Det är viktigt att du som elev skickar bilder påföra och efterbild på dina kunder för feedback och full support.

Härdplastutbildning görs i grupp och är en extra dag. Du får ett mejl med datum samt tid för härdplastutbildningen. Härdplastintyget är giltigt i 5år.

Det ingår även en praktikdag i skolan för extra handledning,

 Slutprovsdag i skolan bokas ihop med eleven.


Trainee intyget betyder att man är elev och är under utbildning, Observera att man har 6 månader på sig att klara sin utbildning, Med trainee-intyget kan man köpa produkter inom fransförlängning. Alla våra elever har online support av sin lärare och får även 10% rabatt i vår webshop.

Efter godkänt praktiskt slutprov erhåller eleven ett internationellt certifikat.


Att kunna erbjuda dina kunder singels samt volymfransar utökar din kundkrets då volymfransar är het i fransmarknaden just nu.


Behörighetskrav: Inga.

Vi rekommenderar att du bokar en tid hos en företagshälsovård och gör ett spirometritest och få ett tjänstbarhetsintyg för att arbeta med härdplaster.

:

Kurslängd: 6 dagar i
Startkit: Startkit för både singels samt Volym
Kursplan: Totalt 6 dagar. 2 dagar med teori och övning på modell + 1 dag härdplast + 1 dag praktik + 1 dag slutprov i Singels + 1 dag slutprov i Volym
Anmälningsavgift: 7.500kr inkl moms (ingår i beloppet). Anmälningsavgift återbetalas ej vid avbokas kurs
Kursavgift: 21,800kr ink.moms samt startkit.Härdplastutbildning

Detta är en obligatorisk utbildning för Fransstylister & Nagelteknologer som handlar om härdplaster som vi arbetar med.


Om du jobbar med fransar eller naglar mer än 30 minuter per vecka så är en härdsplastubildning obligatorisk och intyg som du får på utbildningen, (37 e §). enl. arbetsmiljöverket.


Pris: 2000kr ink. moms


Ur innehållet

 • Hur kemiska ämnen kan påverka vår hälsa

 • I vilka typer av kemiska produkter hälsoskadliga ämnen kan förekomma, med speciellt fokus på allergiframkallande ämnen och cyanoakrylater

 • AFS 2014:43 Kemiska arbetsmiljörisker

 • Övrig relevant kemikalielagstiftning inklusive

  arbetsmiljölagstiftningen

 • Lagstiftningen kring säkerhetsdatablad och hur informationen ska tolkas och användas

 • Hur man riskbedömer kemiska riskkällor på arbetsplatsen enligt det systematiska arbetsmiljö- arbetet


Syfte Utbildningens syfte är att informera om de risker som arbetet som fransstylist eller nageltek- nolog innebär och vilka skyddsåtgärder som kan behövas för att arbetet ska utföras på ett säkert sätt. Genom utbildningen ska deltagaren få stöd och kun- skaper för att själv kunna utbilda i ämnet.

Mål Efter genomgången utbildning ska deltagaren• ha kunskap om hur kemiska riskkällor kan

påverka vår hälsa

• ha kunskap om i vilken typ av produkter kemiska ämnen som påverkar vår hälsa kan förekomma

• ha kännedom om lagstiftning som berör kemiska produkter (inklusive REACH och CLP)

• veta var man hittar information om kemiska pro- dukters farlighet och hur de ska hanteras

• ha kunskaper om hur man riskbedömer expone- ring för kemiska riskkällor på arbetsplatsen enligt det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM).


Program:

 • I vilka typer av kemiska produkter hälsoskadliga ämnen kan förekomma, med speciellt fokus på allergiframkallande ämnen och cyanoakrylater

 • AFS 2014:43 Kemiska arbetsmiljörisker

 • Övrig relevant kemikalielagstiftning inklusive

  arbetsmiljölagstiftningen

 • Lagstiftningen kring säkerhetsdatablad och hur informationen ska tolkas och användas

 • Hur man riskbedömer kemiska riskkällor på arbetsplatsen enligt det systematiska arbetsmiljö- arbetet
Komboutbildning Volym och Megavolym - inga förkunskaper krävs.

Den hetaste och ultimata yrkesutbildningen till att bli en professionell fransstylist. Vår mest sålda utbildning och vi kan vara stolta att säga att vi var den absolut första med att kunna erbjuda det här upplägget och har flertal elever som har bevisat att det går att lära sig Mega Volym utan förkunskaper.

Med Volym gör man buketter med max 7 fransar och med Mega Volym bygger man 8-30 fransar på en bukett. Vi är den enda i Sverige som lär ut till upp till 30 fransar på en bukett.

 En kombinerad grundutbildning i Volymfransar och den hetaste i marknaden just nu som är Mega Volym som vi har specialiserat oss till. Härdplastutbildning (värd 2000kr) ingår.

Startkit samt teorihäfte ingår.

Efter att du köpt utbildningen kommer du få en välkomst mejl inom 1 vecka med all info angående utbildningen samt elevrabatt som man har i vår webbshop.


Kursens upplägg: 2 + 1 + 1 + 1 + 1

Dag 1: Volymfransar teori + 4 olika plocktekniker + praktiskt övning på modell

Dag 2: Mega Volym + teori  + 2 olika plocktekniker + praktiskt övning på modell

Efter dag 2 är man redo att göra sin praktik hemma. Eleven får även ett trainee-intyg (giltigt i 6 månader)  Det är viktigt att du som elev skickar bilder påföra och efterbild på dina kunder för feedback och full support.

Härdplastutbildning görs i grupp och är en extra dag. Du får ett mejl med datum samt tid för härdplastutbildningen. Härdplastintyget är giltigt i 5år.

Det ingår även en praktikdag i skolan för extra handledning,

 Slutprovsdag i skolan bokas ihop med eleven.


Trainee intyget betyder att man är elev och är under utbildning, Observera att man har 6 månader på sig att klara sin utbildning, Med trainee-intyget kan man köpa produkter inom fransförlängning. Alla våra elever har online support av sin lärare och får även 10% rabatt i vår webshop.

Efter godkänt praktiskt slutprov erhåller eleven ett internationellt certifikat.


Att kunna erbjuda dina kunder singels samt volymfransar utökar din kundkrets då volymfransar är het i fransmarknaden just nu.


Behörighetskrav: Inga.

Vi rekommenderar att du bokar en tid hos en företagshälsovård och gör ett spirometritest och få ett tjänstbarhetsintyg för att arbeta med härdplaster.

:

Kurslängd: 6 dagar i
Startkit: Startkit för både singels samt Volym
Kursplan: Totalt 6 dagar. 2 dagar med teori och övning på modell + 1 dag härdplast + 1 dag praktik + 1 dag slutprov i Volym + 1 dag slutprov i Megavolym
Anmälningsavgift: 7.500kr inkl moms (ingår i beloppet). Anmälningsavgift återbetalas ej vid avbokas kurs
Kursavgift:  35,800kr ink.moms samt startkit.

Vidareutbildningar

Vidareutbildning i Volymfransar


En vidareutbildning för dig som redan gått grundutbildning/Singels 1:1 och fått certifikat och känner dig hundra med både separeringen och placeringen. Kursen är för dig som vill ta nästa steg till att bygga fluffiga volymfransar.

Här lär vi dig 4 olika tekniker om hur man gör fina och öppna buketter där man har 2-6 fransar per bukett.

Utbildningen är på 1 dag.

Kursens upplägg: 1 + 1 + 1

Dag 1: teori + plockteknik +  praktisk övning på modell

Efter dag 1 är man redo att göra sin praktik och ta emot kunder. Eleven har 6 månader på sig att bli kor med utbildningen.  Det är viktigt att du som elev skickar bilder påföra och efterbild på dina kunder för feedback och full support.

Det ingår även en praktikdag i skolan för extra handledning,

 Slutprovsdag i skolan bokas ihop med eleven.


Efter godkänt praktiskt slutprov erhåller eleven ett internationellt certifikat.


:

Kurslängd: 1 dag
Startkit: Startkit ingår
Kursplan: Totalt 3 dagar. 1 dag med teori och övning på modell + 1 dag praktik + 1 dag slutprov
Anmälningsavgift: 4.500kr inkl moms (ingår i beloppet). Anmälningsavgift återbetalas ej vid avbokas kurs
Kursavgift:  9,800kr ink.moms samt startkit.
:

:

Behörighetskrav: Grundutbildning i singelfransar

:


Avancerad Volym


Kursen för dig som har gått grundutbildning i volymfransar och vill ta nästa steg för att bli tryggare i dom olika plocktekniker, lagerbygge samt designs.. Vi ser till att gå igenom dom områdena som behövs för att få till snygga volymfransar. Lär även ut olika effekter så som eyeliner effekten..Behörighetskrav: Grundutbildning i volymfransar

Kurslängd: 1 dag

Startkit: Eleven får ett litet startpaket
Anmälningsavgift: 3.500kr inkl moms (ingår i beloppet). Anmälningsavgiften återbetalas ej vid avbokning

.

Kursavgift: 10,800kr


Efter kursen erhåller eleven ett internationellt certifikat.


Behörighetskrav: Utbildning i Volymfransar,Vidareutbildning i Mega Volym 8-30D

En vidareutbildning för dig som redan är certifierad i Volymfransar och vill ta ett nytt steg och utbilda dig i Mega Volym. Mega Voym är den hetaste i marknaden just nu och vi kan stolt säga att vi är den enda skola i Sverige som utbildar i upp till 30D (dvs 30 fransar på en frans). Vi är även den största i Sverige när det gäller Mega Volym och blev känd pga den här tekniken. Mega Volym är något vi brinner för!

Här lär vi dig 2 olika tekniker om hur man gör fina och öppna buketter där man har 8-30 fransar per bukett.

Utbildningen är på 1 dag.

Kursens upplägg: 1 + 1 + 1

Dag 1: teori + plockteknik +  praktisk övning på modell

Efter dag 1 är man redo att göra sin praktik och ta emot kunder. Eleven har 6 månader på sig att bli kor med utbildningen.  Det är viktigt att du som elev skickar bilder påföra och efterbild på dina kunder för feedback och full support.

Det ingår även en praktikdag i skolan för extra handledning,

 Slutprovsdag i skolan bokas ihop med eleven.


Efter godkänt praktiskt slutprov erhåller eleven ett internationellt certifikat.


:

Kurslängd: 1 dag
Startkit: Startkit ingår
Kursplan: Totalt 3 dagar. 1 dag med teori och övning på modell + 1 dag praktik + 1 dag slutprov
Anmälningsavgift: 4.500kr inkl moms (ingår i beloppet). Anmälningsavgift återbetalas ej vid avbokas kurs
Kursavgift:  9,800kr ink.moms samt startkit.
:

:

Behörighetskrav: Certifikat i Volymfransar

:

Som elev hos oss på Last Couture har man alltid 10% rabatt i vår webshop.

Intresseanmälan